Most Ethical Company

Najetickejšia spoločnosť sveta za rok 2016 a to tretí rok po sebe.

U nás v 3M sú etické normy vtkané do vedeckého jadra spoločnosti. Od celkovej vízie spoločnosti, až po kódex celkového správania, ktoré všetci zamestnanci musia dokázať vo svojich ročných hodnoteniach. Etická kultúra 3M posilnila počas svojej 114-ročnej histórii a je dobrým príkladom pre podniky na celom svete.

To je dôvod, prečo Ethisphere, globálny líder v oblasti definovania a presadzovania štandardov etiky v podnikaní, označila 3M za Najetickejšiu spoločnosť sveta a to už tretí rok po sebe. Organizácia oceňuje spoločnosti, s rovnakým princípom pôsobenia, ktoré neúnavne pracujú na tom, aby sa dôvera stala súčasťou ich firemnej DNA, a tým formujú budúce štandardy v priemysle - zavádzaním inovácií zajtrajška už dnes.

Ethisphere oceňuje spoločnosti v piatich rôznych kategóriách: etický a implementačný program, občianska a spoločenská zodpovednosť, kultúra etiky, správa a vedenie, inovácie a reputácia. 3M získalo vysoké hodnotenie vo všetkých kategóriách, ale predovšetkým v občiansko- spoločenskej zodpovednosti.

Kompletný zoznam Najetickejších spoločností sveta za rok 2016 môžete nájsť na adrese:


zoznam spoločností