Šesť najčastejších nehôd pri práci vo výškach. Ako im môžeme predchádzať?


Pády z výšky sú jednou z častých príčin pracovných úrazov. Vo výškach pracujú najmä stavební robotníci, energetici, kominári, opravári vlakov, umývači okien, pokrývači či strojári. Za ostatné tri roky (2014-2016), celkový počet registrovaných pracovných úrazov pri práci vo výškach vzrastá z roka na rok, no našťastie počty závažných pracovných úrazov s následkom smrti či ťažkou ujmov ujmou na zdraví pri páde z výšky, klesajú. Odborníci na bezpečnosť práce a prevenciu pádu z výšok, v technologickej spoločnosti 3M, definovali päť a jednu najčastejšiu nehodu pri práci vo výškach.

„Povinnosť zaistiť bezpečnosť pri práci vo výškach, majú nielen vedúci pracovníci, ale vo vlastnom záujme by mali obozretnosťou prispieť aj zamestnanci. Prácu vo výškach je potrebné správne naplánovať. Zanedbanie nevyhnutných povinností môže mať katastrofálne následky,“ upozorňuje Stephen Morris, Training Sales manager v 3M. Aké nehody vo výškach sa stávajú najčastejšie?1. Pády z prenosného rebríka

Jednou z najčastejších nehôd, ktorá sa môže stať pri práci vo výškach je pád z prenosného rebríka. Dôvodom býva zväčša nesprávna manipulácia so samotným rebríkom, nedostatočné osobné zabezpečenie alebo nevhodne zvolený rebrík.2. Pády zo strojov a strojových zariadení

Do štatistík pracovných úrazov výrazne prispievajú pády počas montáže či údržby strojov. Pri prácach vo výškach, ktoré sa nepovažujú za dostatočne veľké, sú často podceňované preventívne opatrenia bezpečnosti práce. Avšak aj pád z malej výšky, no na tvrdý povrch, dokáže spôsobiť vážne zranenia.3. Prepadnutia

Časté nehody spôsobujú aj krehké povrchy, ako napríklad vlnitý plech, strešné okná či drevené strešné krytiny dokážu nepríjemne prekvapiť, o čom svedčia aj časté nehody spôsobené pádmi do hĺbky. Ani v tomto prípade sa neoplatí zanedbať príslušné opatrenia a počítať s takýmito povrchmi aj v bezpečnostnom pláne, vyhodnocujúcom možné riziká. „Ideálne by bolo sa prístupu k takýmto povrchom vyhnúť, no pokiaľ je nevyhnutné pracovať v ich tesnej blízkosti (vo väčšine prípadov je tým myslená vzdialenosť do dvoch metrov), je potrebné dodržiavať príslušné ochranné opatrenia – obyčajne sa využíva ochranné zábradlie, zadržiavací systém alebo vybudovanie výstražných závor,“ radí Stephen Morris z 3M.4. Pády z nezaistených striech

Všetky strechy a plošiny by mali mať na svojich okrajoch zabezpečenie. Pokiaľ sa na vyvýšených plošinách priamo nepracuje a pracovníci sa pohybujú v okolí, mali by byť použité aspoň alternatívne metódy – dočasné zábradlie, bezpečnostné značenie alebo zadržiavacie systémy.5. Pády z pevne zabudovaného rebríka

Aj v prípade rebríka, pevne zabudovaného do stavby, nie je možné úplne vylúčiť riziko nehody. Tieto rebríky bývajú niekedy doplnené ochranným košom, avšak nie vždy je tento spôsob účinný. „Pre vyšší stupeň bezpečnosti odporúčam samonavíjaciu kladku alebo vertikálne systémy pre zachytenie pádu. K pohybu po rebríku sa dá použiť aj dvojité bezpečnostné lano s tlmičom pádu,“ upozorňuje Stephen Morris z 3M.+1 Padajúce predmety

Ochranné opatrenia sa netýkajú iba osôb pracujúcich vo výškach, ale aj predmetov či stavebného materiálu, s ktorým sa pracuje. Nezaistené predmety môžu na niekoho spadnúť a spôsobiť mu zranenie. Preto sa pri premiestňovaní pracovných nástrojov a iného vybavenia odporúča používať pásy, tašky či debny alebo si pracovníci môžu samotné náradie priviazať lanom k vlastnému telu. „Pod stavenisko sa obyčajne umiestňujú bezpečnostné siete, ktoré tak môžu padajúci predmet či materiál zachytiť,“ dodáva Stephen Morris z 3M.Čo sa pri téme bezpečnosti práce najviac podceňuje?


  • Plánovanie
  • Riadenie práce a odborný dohľad
  • Pravidlá bezpečnosti práce
  • Pracovné vybavenie
  • Ochranné pracovné prostriedky
  • Spôsobilosť pracovníkov
  • Skúsenosť pracovníkov

„Ak bude na rizikových pracoviskách na prvom mieste zodpovednosť a potenciálne hrozby sa nebudú podceňovať, neexistuje žiadny dôvod, prečo by práca nemala prebehnúť bezpečne a bez nehôd,“ skonštatoval Stephen Morris. 3M tiež ponúka široké spektrum školení, ktoré pomáhajú firmám, dostatočne pripraviť svojich zamestnancov na prácu v rizikových oblastiach. Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti 3M:

Safety Portal


Technologická spoločnosť 3M sa téme bezpečnosti práce venuje dlhodobo. Prevenciu pádov z výšky zabezpečujú riešenia Capital Safety, spoločnosti, ktorú 3M získala v roku 2015. Produkty Capital Safety zahŕňajú postroje, záchranné laná a záchranné systémy. Predávajú po celom svete pod značkami DBI-SALA® a PROTECTA. Tieto ikonické značky sú zákazníkmi vysoko oceňované a preslávil ich predovšetkým dôraz na kvalitu, funkčnosť, spoľahlivosť a inováciu. Vďaka produktom Capital Safety sa ľudia, pracujúci vo výškach, vracajú po každom pracovnom dni bezpečne domov.Viac informácií nájdete aj na:

Viac informácií nájdete aj na:

Capital Safety Fall Protection


Tabuľka pracovných úrazov – pády z výšky a do hĺbky, zdroj: Národný inšpektorát práce